اگر از اطرافیان تان بخواهید افرادی را که دارای جذابیت خیره کننده و اقتدار رهبری فرد،گروه و یا جامعه هستند را برایتان نام ببرند غالباً به جواب های قابل پیش‌بینی می‌رسید جواب هایی مانند نلسون ماندلا، آدولف هیتلر، ماهاتما گاندی و.. .
حال از همین افراد بخواهید در چند ثانیه برای تان توصیف کنند که چه چیزی در این شخصیت ها مورد توجه شان قرار گرفته و باعث شده که از آنها نام ببرند؟
دقیقاً همین جاست که متوجه می‌شویم تا چه میزان توصیفات هر فرد با دیگری متفاوت است چرا که شما به طور غریزی و ذاتی از افرادی خوشتان می‌آید اما این که چرا از آنها خوشتان می‌آید تعاریفی بسیار متفاوت نسبت به سایرین دارد.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
در حقیقت به سختی می‌توان دو نفری را یافت که توصیف و یا پاسخ یکسانی برای این پرسش داشته باشند این تفاوت در توصیفات ما را به تفاوت در تعریف کاریزما می‌رساند.
کاریزما مجموعه ای از ویژگی ها و خصوصیات در افراد است که باعث می‌شود در اطرافیانشان قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بالایی داشته باشند و آنها را به خود جذب کنند. تشخیص اینکه آیا فردی کاریزماتیک است یا خیر معمولاً آسان است با این حال توصیف این که چه ویژگی و یا خصوصیتی باعث به وجود آمدن این جذابیت منحصر به فرد و یا کاریزما می‌شود اغلب می‌تواند دشوار باشد.

 

با تمام این اوصاف به تعریف کاریزما می‌پردازیم:

کاریزما چیست؟

کاریزما به خصوصیات و ویژگی‌های شخصی گفته می‌شود که مجموعه‌ای از مولفه‌های اثرگذاری و جذابیت را دارا و در بحث مدیریت سازمانی نیز دارای قدرت رهبری و همراه کردن افراد با خود باشد.
همچنین کورت مورتنسن تعریف زیبایی از کاریزما در کتاب قوانین کاریزما نوشته است.
در این کتاب تعریف کاریزما اینطور بیان شده:
گاهی درک روشنی از واژه کاریزما نداریم، کاریزماً دقیقاً یعنی چه؟ کاریزما می‌تواند یک ویژگی مرموز تلقی شود! اما کاریزما قاطعیت یا هیجان و شور و شوق نیست، شخصیت خاص و یا مردم داری نیست، (گرچه تمام این ویژگی‌ها تا حدودی بخشی از کلکسیون کاریزما هستند.
زمانی که با افراد دارای کاریزما (شخصیت‌های کاریزماتیک) برخورد می‌کنید به راحتی آنها را تشخیص می‌دهید و عموماً در میان جمع درخشش خاصی دارند.
ما از بودن در کنار چنین افرادی احساس افتخار و برتری می‌کنیم. کاریزما، تنها جذابیت، وفاداری، دوست داشتنی بودن یا هیجان و شور نیست، حس اعتمادی است که باعث راحتی و آسایش مخاطب می‌شود و در عین حال اعتبار ایجاد می‌کند.
تا بدین جا در یافتیم که شخصیت های کاریزماتیک از قدرت نفوذ و همچنین قدرت رهبری بالایی برخوردارند در کنار این موارد این نکته را هم باید حائز اهمیت دانست که این اشخاص از اعتماد به نفس و خودباوری بالایی نیز برخوردارند و یا می توانند به خوبی نشان دهند که از اعتماد به نفس و خودباوری بالایی برخوردارند (اعتماد به نفسی که شباهتی به غرور کاذب و یا خودبزرگ بینی ندارد).
داشتن اعتماد به نفس در برقراری ارتباط موثر به کمک آنها می‌آید و همچنین به آنها این اجازه را می‌دهد که این ویژگی را در دیگران نیز به وجود آورند و این حس مثبت را به آنها هم منتقل کنند.

شخصیت کاریزماتیک ذاتی است یا اکتسابی؟

برخی افراد ممکن است به صورت ذاتی شخصیتی کاریزماتیک داشته باشند اما از آنجایی که این ویژگی مجموعه‌ای از رفتارها، صفات و مهارت هاست بخشی از آن را باید آموخت.
اما می بایست به این نکته توجه شود که در دنیا افراد بسیار کمی وجود دارندکه کاملاً و به صورت ذاتی شخصیتی کاریزماتیک دارند ، بنابراین داشتن شخصیت کاریزماتیک هم ذاتی است و هم تا حدود زیادی اکتسابی و قابل یادگیری.

منبع:

https://fereshteirannezhad.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/